wyszukiwanie zaawansowane
1 » Polityka prywatności2

Polityka prywatności

Dane osobowe przekazywane nam przez Państwa są przetwarzane przez PF Solutions Patryk Forszpaniak z siedzibą w Poznaniu na os.Lecha 39. Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy, oraz są przechowywane przy zachowaniu reguł oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
 
  1. Ustawie z dnia 29.sierpnia.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
  2. Ustawie z dnia 18.lipca.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
  3. Rozporządzeniu z dnia 29.kwietnia.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
  4. Klienci sklepu maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz usunięcia.

Przejdź do strony głównej